Cave of Wonders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu ly kỳ sẽ chiến đấu khổng lồ những người xa lạ. Lấy thanh kiếm để tấn công và tiền xu để làm cho nhảy đôi.