Cave of Despair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp 'Indiana Jones' ra của chúng tôi trong những hang động mà không cần chạm vào nham thạch. Sử dụng giáo thừng với con chuột để đi enganchándote từ tường vào tường, không cho quá nhiều thời gian hoặc bị đốt bằng dung nham.