cats

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mỗi con mèo trong bóng tối tương ứng của nó, họ sẽ được di chuyển và điều đó sẽ cản trở sứ mệnh của bạn. Lúc đầu, nó có vẻ dễ dàng nhưng khi bạn vượt qua các màn hình là phức tạp.