Cats N Fish 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho mèo xiếc đi kèm với sự giúp đỡ của bạn để thùng đầy cá. Nếu bạn cũng nhận được những con cá vàng bạn kiếm thêm điểm.