Catch the Thief

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắt kẻ trộm mài nhớ của bạn và giữ lại tất cả các tính năng bạn có thể. Nhấn vào nút đầu tiên nhìn thấy anh một lần nữa một vài giây và khi bạn đã ép thứ hai. Đừng quên các hình dạng khuôn mặt !!