catch doll

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn một khi bạn đã để lại đủ tiền xu trên các máy này. Hãy cố gắng chọn những con búp bê mà cho bạn với cánh tay cơ khí, đầu tiên giữ con trỏ chuột trái vào nơi bạn muốn và sau đó chạm đáy.