Catastrophic Construction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kéo các mảnh và đặt chúng sao cho chúng tạo thành hình chính. Thời gian ít bạn sẽ có được buổi tối địa điểm tốt hơn.