Cat Cat Watermelon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có đến hai mươi cấp để kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn nhận được vào một tháp với các yếu tố mà họ cung cấp cho bạn. Bạn có thể xoay chúng theo sở thích của bạn để làm cho nó ổn định hơn.