Casual Space

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu các thiên hà từ người bạn ngôi sao thu của chúng tôi trên mỗi cấp để về nhà. Phá vỡ các khối đá bằng cách giữ nút chuột trái trong khi bạn đi.