Castle Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi thẻ từ thấp đến một giá trị cao hơn, kết hợp chúng một cách khôn ngoan và nhận được đằng sau mía nếu bạn muốn để có những chứng từ đến lâu đài, và tôi không có nghĩa là ca hát.