Castle Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của nhà hàng đẹp lâu đài. Siéntales trên bàn, chỉ đặt hàng của bạn và phục vụ tất cả chúng nhanh chóng rời khỏi hạnh phúc và để lại cho bạn một mẹo.