Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Xây dựng lâu đài của cặp chữ đó là cùng một bộ hoặc cùng một số trên các cặp cơ sở được đặt giá trị lớn hơn và trên mức thấp hơn kẻo ngã. Các cặp '21' họ là mạnh nhất và thêm lên đến '20' nhẹ