Castle Hotel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông điều hành một khách sạn trong một lâu đài cổ. Phục vụ khách hàng bằng cách đưa chiếc chìa khóa phòng của bạn, làm sạch, sửa chữa hỏng hóc, phục vụ cà phê ...