Castle Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người phụ trách chiến binh dũng cảm để bảo vệ tấn công hang kẻ thù khác nhau của bạn. Để đạt được điều này bạn có ba loại vũ khí khác nhau mà đi nhận được thông qua các trò chơi.