Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig đã dành buổi chiều với Zoe Zebra và gia đình ông. Vì vậy, cường độ cao là những trò chơi mà đã bị phá hủy tất cả mọi thứ. Vâng, bây giờ mà Peppa đã biến mất, tiếp xúc được đặt một số thứ tự và, bất ngờ, trang trí lại nhà.