Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một Peppa Pig đã tưởng tượng bạn trang trí cho ngôi nhà của bạn, nếu như bạn sống ở Hàn Quốc, nhưng có một vấn đề, hoàn toàn bỏ qua các quy ước thẩm mỹ của quốc gia đó. Áp dụng kiến ​​thức của bạn và cung cấp cho không gian này một cái nhìn chính hãng Hàn Quốc.