Carrot Rush

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

nhảy thỏ đạo vẽ đường theo hướng bạn muốn tiếp cận như cà rốt nhiều như bạn có thể.