Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

nhảy thỏ đạo vẽ đường theo hướng bạn muốn tiếp cận như cà rốt nhiều như bạn có thể.