Carrot Fantasy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cà rốt từ tháp quốc phòng xây dựng tấn công của địch tại các địa điểm chiến lược từ tiếp cận họ.