Carnival Slacking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào các lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới làm cho khuôn mặt của bạn, thổi bóng bay lên hoặc gửi tin nhắn mà không hề ai đồng hồ bạn không biết.