Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Là con trai của Cruella De Vil cần một makeover. Mẹ anh tin rằng không đủ vẻ ngông cuồng, và vì nó là con trai một của mẹ và trả tiền cho nó, ông sẽ làm những gì ông đã ra lệnh. Và những gì lệnh cho bạn.