Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là con trai của Cruella De Vil cần một makeover. Mẹ anh tin rằng không đủ vẻ ngông cuồng, và vì nó là con trai một của mẹ và trả tiền cho nó, ông sẽ làm những gì ông đã ra lệnh. Và những gì lệnh cho bạn.