Cargo Shipment

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các hàng hóa của thành phố xây dựng kho Chicago, cảng, tàu hỏa và tất cả mọi thứ bạn cần.