Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các hàng hóa của thành phố xây dựng kho Chicago, cảng, tàu hỏa và tất cả mọi thứ bạn cần.