Cargo Retriever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tải qua các ô thành phố thu bán hàng và sau đó họ đi đến đích của họ. Bạn có một thời gian giới hạn để đạt được.