Caray Snake

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một biến thể của trò chơi cổ điển của điện thoại di động 'rắn', bạn có để có được thu thập tất cả các vòng tròn mà không cần chạm cho mình và bạn đang đi để phát triển.