Caravane

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải đậu xe của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể mà không bị rơi. Giữ "không gian" để trượt và kiếm được điểm số.