car park chaos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm việc trong bãi đậu xe của một rạp chiếu phim và xe ô tô phải đỗ, nơi bạn chỉ ra trước khi bộ phim bắt đầu. Nếu bạn đưa ra một tiền đòn bạn trích và nếu bạn atropeyas một người nào đó đá bạn ra.