Capture the Castle

Đang tải trò chơi...
Xâm nhập vào lâu đài của các vương quốc khác nhau gửi quân lính để đối mặt với chính mình, chiến thắng đi vào lâu đài.