Captain Zorro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

định cư giải cứu khỏi sự tấn công của đối phương, tiêu diệt tất cả các căn cứ và tàu của họ trước khi họ đối xử với bạn. Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển tàu của bạn và phím dài làm cho một shot siêu trong tất cả các hướng.