Captain Mayham VS The Bunny Invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy tất cả những kẻ xâm lược thỏ và ông chủ của họ trong phiên bản này cải của arcade cổ điển 'Space Invaders'. Né tránh cú đánh và giết chúng trước khi họ phá hủy bạn. Captain Mayham VS The Bunny Invaders made playable by Poki.