Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trò chơi chiến đấu, nhưng với kỹ thuật Capoeira Tekken phong cách. Nó cần để tải một chút nhưng đáng để chờ đợi, trong khi chờ đợi đi vào "Options" và nhìn vào các điều khiển với nhiều loại khác nhau của đột quỵ.