Capoeira Fighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi chiến đấu, nhưng với kỹ thuật Capoeira Tekken phong cách. Nó cần để tải một chút nhưng đáng để chờ đợi, trong khi chờ đợi đi vào "Options" và nhìn vào các điều khiển với nhiều loại khác nhau của đột quỵ.