Cap N Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên mỗi màn hình bạn có một số lần nhất định, bạn có thể click vào các tab để tạo ra một phản ứng và điều đó đang dần biến mất. Chú ý cách phát triển để nắm bắt các trick.