Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lấy mục tiêu của mỗi cấp chỉ đạo dù lính của bạn. Sử dụng các phím WASD để bay, bắn kẻ thù của bạn với con chuột và thay đổi vũ khí bằng cách nhấn Q.