Canyon Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy mục tiêu của mỗi cấp chỉ đạo dù lính của bạn. Sử dụng các phím WASD để bay, bắn kẻ thù của bạn với con chuột và thay đổi vũ khí bằng cách nhấn Q.