Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lấy mục tiêu của mỗi cấp chỉ đạo dù lính của bạn. Sử dụng các phím WASD để bay, bắn kẻ thù của bạn với con chuột và thay đổi vũ khí bằng cách nhấn Q.