Canyon Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe tải quái vật trên một sân khấu đầy núi và trở ngại để vượt qua. Các buổi tối thời gian ít hơn điểm bạn nhận được.