Canyon Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một hệ thống phòng thủ có khả năng loại bỏ các quân địch trước khi vào thành phố, bạn có bản đồ khác nhau và ba cấp độ khó.