Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xây dựng một hệ thống phòng thủ có khả năng loại bỏ các quân địch trước khi vào thành phố, bạn có bản đồ khác nhau và ba cấp độ khó.