Canyon Defense 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tháp phòng thủ dọc theo con đường để ngăn chặn quân địch tới bảo vệ căn cứ quân sự.