Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Đặt tháp phòng thủ dọc theo con đường để ngăn chặn quân địch tới bảo vệ căn cứ quân sự.