Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig muốn đi. Và ông muốn sao, và muốn tích lũy điểm. Và anh muốn bay. Do đó nó đã quyết định để có được thành một khẩu pháo và được ném vào không khí. Đi bộ khoảng cách đạt được sẽ phụ thuộc vào bạn.