Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Peppa Pig muốn đi. Và ông muốn sao, và muốn tích lũy điểm. Và anh muốn bay. Do đó nó đã quyết định để có được thành một khẩu pháo và được ném vào không khí. Đi bộ khoảng cách đạt được sẽ phụ thuộc vào bạn.