Canoe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý xuồng của bạn ngược dòng, đầu tiên thực hiện trong khu vực thử nghiệm bằng cách nhấn phím được chỉ ra để sau đó làm tốt trong cuộc thi này.