Cannonball Follies 3

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Ném bom vào các mục tiêu, cho nó di chuyển pháo với các phím mũi tên lên xuống, trái phải selecionas sức mạnh và nhấn chuột để bắn. Nhìn vào những dấu hiệu của đom đóm.