Cannon Plunder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có rất nhiều màn hình để giúp đồng tiền tầm thả bom với pháo. Trong lần đầu tiên bạn sẽ giải thích làm thế nào để sử dụng mỗi đối tượng.