Candyman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi, nơi bạn lái một nhân vật rất thông cảm, gọi Candyman. Thu thập các quả bóng màu để cấp độ tiếp theo.