Candy Vogue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo ra một trang điểm tưởng tượng lấy cảm hứng từ màu sắc của đồ ngọt, cũng có thể chọn màu sắc và kiểu tóc, đừng quên về các phụ kiện.