candy shoot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang có một số loại cupid bạn ném kẹo màu sắc khác nhau, nhiệm vụ của bạn là để thu thập ba hoặc nhiều hơn để xóa tất cả và vượt qua một cấp, ngăn chặn thời gian chạy ra ngoài.