candy planet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi thiết lập trong hành tinh của các loại kẹo mà đã bị xâm chiếm bởi các nền tảng quái vật. Giết chúng bằng cách sử dụng 'không gian' phun.