Candy Match

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu chơi, bạn phải ghi tên của bạn. Click vào các nhóm bánh kẹo của ba hoặc nhiều hơn các yếu tố, làm cho đủ combo để cấp độ tiếp theo trước khi thời gian chạy ra ngoài.