Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trang trí nhà với tất cả các loại kẹo kẹo trong nhà bếp, phòng hoặc vườn. đồ nội thất đặt với màu sắc vui vẻ và trẻ em gái để chơi trong đó.