Candy Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận siêu anh hùng này loại bỏ tất cả các bánh kẹo bạn có thể chọn các màu sắc mà bạn thích để di chuyển nó đến các kết hợp màu sắc tương tự.