Candy Crush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Candy Crush huyền thoại là đây. trò chơi gây nghiện này là để phù hợp với kẹo trong threes như hình dạng, màu sắc, mùi vị và khả năng làm thay đổi sâu của bạn. Khi bạn thành công, chúng sẽ biến mất và sẽ tiếp tục giảm. Và nhiều hơn nữa. Cho đến empalagarte. Có, bạn có giới hạn thời gian và một thân thể, vì vậy tôi chăm sóc anh.