Candy Crush Pro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu Candy Crush là Mojama trò chơi trận đấu, các Candy Crush Pro là rơm cuối cùng. Về bản chất nó là kinh doanh như bình thường: cùng nhau trong màu sắc kẹo threes, làm cho chúng biến mất và điểm số điểm. Nhưng trong phiên bản này lượng đường và màu thực phẩm và giảm giới hạn chấp nhận được.