Candy Copter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giữ trong không khí bằng cách click chuột để chọn lên và thả bước xuống máy bay trực thăng. Nhiệm vụ của bạn là để thu thập tất cả các bánh kẹo bạn có thể mà không cần nhấn bất cứ điều gì.