Canard Golfeur

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi golf với vịt đẹp này, bạn có thể chọn từ một trò chơi của 9 hoặc 18 lỗ. Nhận đặt bóng trong đột quỵ ít nhất và hoàn thành một card tốt.