canadair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để xử lý các thủy phi cơ, điền dự trữ nước của bạn xuống hồ nhưng cẩn thận để giữ tốc độ trong lá cờ sọc màu xanh và cuối cùng nhấn phím cách để thả nước trên lửa.